OM DNT ung Oslo

DNT ung Oslos gamle styre på tur i Lillomarka.
DNT ung Oslos gamle styre på tur i Lillomarka.

DNT ung Oslo er for deg mellom 13-30 år som liker friluftsliv og natur.
Vi arbeider for å skape gode friluftsaktiviteter som er sosiale, gir mestringsfølelse og  gode opplevelser. 

Vi ønsker å ta deg med ut på fjorden, inn i skogen og opp på fjellet. Friluftsliv er både det rolige og det energirike livet utendørs og vi har plass både til deg som søker ro og til deg som søker action. Først og fremst er vi en sosial organisasjon der du kan møte folk med samme hobby og interesse. Du kan lære å være trygg og sikker på tur, bidra til å gjøre unge aktive i friluftslivet og sikre at unge også kan påvirke hva som skjer i og rundt friluftslivet i Norge.


DNT ung Oslo er en selvstendig organisasjon og har et eget ungdomsstyre bestående av åtte medlemmer (13-30 år).  Styret og våre forskjellige aktivitetsgrupper på kajakk, klatring, buldring og tur er satt sammen av helt vanlige medlemmer som har lyst å gjøre en innsats som frivillige. Våre frivillige er med og lager våre aktiviteter og påvirker hvordan organisasjonen utvikler seg. 

Det daglige arbeidet blir tatt hånd om av DNT ung Oslos egen administrasjon som følger opp de frivillige, tur- og kursprogrammet, organisasjonens strategi og økonomi og ikke minst morsomme samarbeidsprosjekter. DNT ung Oslo er ungdomsorganisasjonen under DNT Oslo og Omegn, og en del av den store organisasjonsfamilien Den Norske Turistforening.

Medlemskap og støtte

DU som medlem er vår viktigste bidragsyter. Medlemskontingenten DIN går til å drive DNT ung Oslos programtilbud med turer, kurs og arrangementer. Du er også med å støtte opp om DNTs arbeid med hytter, merking og vedlikehold av stier, naturvern og organisasjonens arbeid for et sterkt og miljøvennlig friluftsliv.

DNT teller medlemmer etter alder og adresse, så er du i rett alderskategori og har adressen i Oslo og omegn, blir du regnet som medlem i DNT ung Oslo. Har du ikke bostedadresse her, men vil være med kan du ringe til DNT sentralt, ha medlemsnummeret ditt klart og be om å flytte medlemskapet ditt til DNT ung Oslo. Da får du raskt tilgang på informasjon om våre vinter- og sommerprogram, og ikke minst hvor du kan være med som frivillig og bli kjent med nye folk.

Vi er også heldige og får støtte fra

Oslo Kommune

Gjennom Oslo kommunes "Tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner " får DNT ung Oslo driftsstøtte til daglig drift. Det vil si midler som DNT ung Oslo kan bruke på administrasjon for å sikre god kvalitet og kontinuitet for aktivitetstilbudet og frivilligheten i DNT ung Oslo, og på oppfølging av alle våre frivillige, turledere og instruktører. Vi får også prosjektstøtte fra kommunen til vår nasjonale turdag for 8.klassinger OPPTUR.

Akershus fylkeskommune

Gir oss støtte til noe drift og særlig gjennomføring av OPPTUR.

Frifond

Frifond er støtte fra Kulturdepartementet som blir forvaltet av LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi i DNT ung Oslo søker via DNT ung sentralt om midler til aktivitet. Formålet å skape et lett tilgjengelig friluftslivtilbud for dere mellom 13-26 år, både med tanke på bredde i aktivitet og prisen på arrangementene våre.