Bli turleder - flere kurs i høst

Turlederutdanningen skal gjøre deg i stand til å lede turer for DNT og gi en kompetanse som sikrer trygghet og trivsel for turdeltakerne, samt stimulere til å drive et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Grunnleggende turlederkurs

Dato: 17 - 19. september

Er du klar for å ta spranget? Liker du å være på tur og ta ansvar? Dette er et kurs for deg som vil ta med andre på tur, bli trygg på orientering og lære basiskunnskap om friluftsliv. Bli kjent med turlederrollen, deg selv og DNTs tilbud.

Les mer og meld deg på

Nærturlederkurs 

Dato: 8 september 
Tidspunkt: 16:30 - 20:30

Har du lyst til å bli nærturleder? Eller har du allerede bidratt på turer og arrangementer, men ønsker mer kjennskap til nærturlederrollen? Bli med på et praktisk kurs og få mer kunnskap og øvelse i nærturledelse.

Les mer og meld deg på

Foto: Marius Dalseg Sætre

Sommerturlederkurs 2021

Dato: 2 - 7. oktober 
Sted: Rondane

Målet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å lede turer for DNT Oslo og Omegn og andre medlemsforeninger i fjellet sommerstid. Kurset er lagt opp som en tur som går over 7 dager fra hytte til hytte i Rondane.

Les mer og meld deg på

Vinterturlederkurs 2022

Dato: 11 - 19. februar
Sted: Fondsbu i Jotunheimen

Kurset for deg som vil å ta den siste stegen i DNTs turlederstige. Lær mer om vinterfriluftsliv, turlederrollen og sikkerhet på tur i vinterfjellet.

Les mer og meld deg på