Avlyst Tirsdagsklatring med DNT ung Oslo (13-30 år) TuesdayClimbing with DNT Ung (13-30 years)

Annet

Dato
14. desember 2021 kl. 18:30 - 20:00
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Ungdom
Turtyper
Annet, , English, Dntung, Oslo, Klatring
Arrangører
DNT ung Oslo, DNT Oslo og Omegn
Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst.

NB: Pga. instruktørmangel har vi måttet redusere tilbudet om klatring fra hver tirsdag til annenhver tirsdag. Klatringen gjennomføres på tirsdager i partallsuker.

Er du interessert i eller nysgjerrig på klatring, er medlem i DNT ung og mellom 13-30 år?

Da inviterer DNT ung deg til klatring på Oslo Klatresenter på Skullerud!

Her er alle uavhening forkunnskaper velkomne til å være med, nybegynner som viderekommen.

Annenhver tirsdag (partallsuker), fra klokka 18.30 – 20.00 er det tilrettelagt for klatring for deg som ikke har topptau, led- eller brattkort, og som gjerne vil ha tips og hjelp fra instruktører. Det klatres da kun på de korte veggene, pluss buldring. Det vil være to nasjonalt godkjente klatreinstruktører fra DNT Ung på plass, som hjelper til med sikrings- og klatreteknikk. Det er mulig å bli igjen etter kl 20.00, men da klatrer du på egent ansvar.

Påmelding

Husk å melde deg på for å bli med, påmelding åpner en uke før. Vi har plass til 12 deltakere hver tirsdag.

Dersom du har meldt deg på og ikke kan delta, send en mail til info.oslo@dnt.no og meld deg av, slik at andre har mulighet til å ta din plass.

Hva skjer når du kommer til Oslo Klatresenter?

Når du ankommer Oslo Klatresenter vil du møte en av instruktørene i Kafeområdet kl 18.25. Instruktørene har på seg overdel med DNT logo. Der må du vise frem medlemskortet ditt og se til at instruktør får sjekket deg av på deltakerlisten. 

Dersom du er der for første gang må du registrere deg med kontaktinformasjon, lese gjennom og skrive under på en ansvarserklæring. Dette gjøres i resepsjonen. I tillegg til å registrere seg, så er det viktig at alle som kommer henvender seg til en instruktør og melder i fra om at de er kommet for tirsdagsklatring!

Hva trengs av utstyr?

DNT stiller med seler, karabiner, taubremser, sko og tau. Du må selv kjøpe eller leie kalk (dette får du gjort i resepsjonen). Klatrer du fast er det en fordel å skaffe seg eget utstyr, spesielt sko. Husk å levere tilbake lånt utstyr til instruktørene!

Ønsker du å bli medlem, register deg her. Medlem DNT ung.

 

Tirsdagsklatring gjennomføres annenhver tirsdag (med unntak av 17. mai) frem til og med tirsdag 14. juni (vi tar da sommerferie), 

 

Due to lack of instructors, we have to reduce the climbing sessions from every Tuesday to every other Tuesday. The climbing sessions are carried out on Tuesdays in even-numbered weeks.

Are you interested in, or curious about indoor climbing? Are you a member of DNT Ung and between 13-30 years old?

If YES? Come on and join us at Oslo Klatresenter at Skullerud!

You can join regardless of your skill levels (beginner or advanced climber). 

Every other tuesday (in even-numbered weeks) from 18.30 - 20.00 it is arranged for climbing for those who don't have license in top roping or lead climbing and would like tips and help from instructors. We only climb on short walls and bouldering. There will be two nationally approved climbing instructors from DNT Ung at the climbing session, who help with safety and climbing techniques. It is possible to stay after 20:00, but then you climb at your own risk.

Registration

Remember to sign up to join. Registration opens one week before the climbing session. We have room for 12 participants.

If you have signed up and can not participate, send an email to info.oslo@dnt.no and unsubscribe, so that others have the opportunity to take your place.

What happens when you come to Oslo Climbing Center?

When you arrive at Oslo Climbing Center you will meet one of the instructors in the Cafe area at 18.25. The instructors wear clothes with the DNT logo. There you must show your membershipcard and make sure that the instructor checks you off on the list of participants.

If you are there for the first time, you must register with contact information, read through and sign a declaration of responsibility. This is done at the reception. In addition to registering, it is important that everyone who comes turns to an instructor and reports that they have arrived for Tuesday climbing!

What equipment is needed?

DNT provides climbing harnesses, carabiners, belay devices, shoes and ropes. You have to buy or rent climbing chalk yourself (you can do this at the reception). If you climb regulary it is an advantage if you get your own equipment, especially shoes. Remember to return borrowed equipment to the instructors!

If you want to become a member of DNT sign up here.

 

We meet up for TuesdayClimbing every other tuesday (with the exception of  May 17th), and we take a summerbreak at June 14th.

 

Kontaktinformasjon: